Mł.Ch.PL, Ch.PL.  ZARIA u Bożeny i Barbary

( Mł.Ch.VDH-PL-DE, ChPL XANDRO-BOY vomCAVALIERCHEN   x   HOLLY Małe a Cieszy)

ur. 29.05.2009

skan tytułu Młodzieżowy Champion Polski

skan tytułu Champion Polski


Osiągnięcia na wystawach:


Zw.Mł. x 3

NJwR   x 3

Zw.      x1

Zw.R.   x1

CWC    x 3

res.CACIB x1