Mł.Ch.PL., Ch.PL. MUSKAT Gołyski Raj

(Mł.ChPL, ChPL, IntCh. BEAUTY FLY Tutti Frutti   x   ChPL. PALOMA Gwiazdki z Białego Domu)

ur. 08.10.2009r.

skan rodowodu

skan tytułu Młodzieżowy Champion Polski

Osiągnięcia na wystawach:

NBwR  x 1

NS      x 2

Zw.Mł. x 3

NJwR x 1

Zw.R. x 2

CWC  x 3

Res CaSIB x 1